Bộ Công thương hướng dẫn DN, người dân thông qua cẩm nang tiết kiệm điện

Bộ Công thương hướng dẫn DN, người dân thông qua cẩm nang tiết kiệm điện
 Cũng như mọi quốc gia đang phát triển, Việt Nam luôn đặt an ninh năng lượng là nền tảng, đồng thời là tiền đề quan trọng để phát triển kinh tế – xã hội. Để đảm bảo mục tiêu cung ứng đủ năng lượng cho phát triển bền vững đất nước, việc thúc đẩy cộng đồng sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả luôn là một ưu tiên hàng đầu. 

Đây là yếu tố quyết định việc đảm bảo sử dụng nguồn tài nguyên – năng lượng một cách hiệu quả nhất.Từ đầu năm 2023, Chính phủ, Bộ Công thương đã có những chỉ đạo sát sao đối với ngành điện nhằm tập trung triển khai các giải pháp để đảm bảo cung ứng điện, đặc biệt là kêu gọi người dân, DN tăng cường sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả. Để cho thấy những hiệu quả của các giải pháp đang được triển khai cũng như chỉ ra dư địa để đẩy mạnh hơn nữa tinh thần tiết kiệm điện toàn xã hội trong thời gian tới. Theo đó, Bộ Công thương sẽ tiếp tục xây dựng và ban hành các cơ chế để thúc đẩy, khuyến khích sử dụng năng lượng, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Bên cạnh đó, thanh tra, kiểm tra các cơ sở sử dụng năng lượng, đặc biệt là cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm và các cơ quan quản lý nhà nước Trung ương và địa phương để quán triệt về tinh thần tiết kiệm điện, các chỉ thị, chỉ đạo của Chính phủ, của Đảng và Nhà nước về tăng cường tiết kiệm điện, giảm cái lãng phí, giảm phát thải khí nhà kính.

Mới đây, Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng biên soạn ấn phẩm “Cẩm nang Tiết kiệm điện trong gia đình” và ấn phẩm “Cẩm nang Tiết kiệm  điện trong Văn phòng – Nhà xưởng” với mục tiêu mục tiêu cung cấp giải pháp hữu ích giúp giảm chi  phí điện năng, khí đốt, nhiên liệu tại các cơ sở công nghiệp và văn phòng sử dụng năng lượng. Đồng thời, cung cấp những thông tin dễ hiểu, giải pháp hữu ích giúp giảm chi phí điện, gas, nhiên liệu cho người tiêu dùng khi lựa chọn các thiết bị trong gia đình.

Cẩm nang hướng dẫn tiết kiệm điện trong văn phòng – nhà xưởng do Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng biên soạn nhằm cung cấp các giải pháp hữu ích giúp giảm chi phí điện, khí đốt, nhiên liệu tại các cơ sở công nghiệp và văn phòng sử dụng năng lượng./.

Chi tiết xem tại đây

Nguồn : https://thuenhanuoc.vn/tapchi/chuyen-muc/doanh-nghiep-thi-truong/a2505a55-dfd4-41ab-94f8-bb3fbee89252

Gia Đình